ผ้าซิ่นไหมลายล่วง ของกลุ่มโสภารักษ์ 

10,000.00 ฿

รายละเอียด

ผ้าซิ่นไหมลายล่วง ของกลุ่มโสภารักษ์

กว้าง 198 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ราคา 10,000 บาท

https://www.facebook.com/muttathai/photos/pcb.771880056482831/771879586482878/?type=3&theater