ผ้าซิ่นไหมแพรวาลายโบราณ ของกลุ่มโสภารักษ์

30,000.00 ฿

รายละเอียด

กว้าง 184 เซนติเมตร ยาว 109 เซนติเมตร
ราคา 30,000 บาท