ผ้าซิ่นไหมแพรวาลายโบราณ ของกลุ่มโสภารักษ์

35,000.00 ฿

SKU: SS1801020042 หมวดหมู่:

รายละเอียด

กว้าง 166 เซนติเมตร ยาว 111 เซนติเมตร
ราค า35,000 บาท

https://www.facebook.com/muttathai/photos/pcb.771934593144044/771933639810806/?type=3&theater