ผ้าซิ่นไหมแพรวา ผลงานของคุณอดุลย์ มุลละชาติ ไหมสมเด็จ

25,000.00 ฿

หมวดหมู่: ,

รายละเอียด

ผ้าซิ่นไหมแพรวา ออกแบบโดยคุณอดุลย์ มุลละชาติ ไหมสมเด็จ

ความกว้าง 196 เซ็นติเมตร ยาว 101 เซ็นติเมตร
ราคา 25,000 บาท                                           https://www.facebook.com/muttathai/photos/pcb.819954728342030/819954621675374/?type=3&theater