ผ้าวิ่นไหมแพรวา กลุ่มงานโสภารักษ์

10,000.00 ฿

รายละเอียด

ผ้าซิ่นไหมแพรวา
กลุ่มงานโสภารักษ์ ออกแบบโดยคุณวิทวัส โสภารักษ์

ความกว้าง 204 เซ็นติเมตร ยาว 120 เซ็นติเมตร
ราคา 10,000 บาท                                 https://www.facebook.com/muttathai/photos/pcb.820625528274950/820625421608294/?type=3&theater