โจงกระเบนไหมเรียบ

3,000.00 ฿

หมวดหมู่:

รายละเอียด

โจงกระเบนใส่แบบชุดไทยในสมัยรัตนโกสินทร์                                                                                 โจงกระเบนไหมเรียบ                                                                                                                                  Size เอว25”-30” สะโพก30” มี 2 ตัว                                                                                                  Size เอว28”-34” สะโพก34” มี 3 ตัว                                                                                                Size เอว30”-36” สะโพก36” มี 4 ตัว                                                                                                  Size เอว34”-40” สะโพก40” มี 3 ตัว                                                                                               ราคา3,000บาท  https://www.facebook.com/muttathai/photos/pcb.809394886064681/809393672731469/?type=3&theater